تصاویری از حضور تانک و خودروهای زرهی در روزهای ۲۶ و ۲۸ آبان در جاده های منتهی به ماهشهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تصاویری از حضور تانک و خودروهای زرهی در روزهای ۲۶ و ۲۸ آبان در جاده های منتهی به #ماهشهر #خوزستان را نشان می‌دهد.

جنايتكاران خون آشام فاسد و تبهكار که از سلاح هاي سنگين جنگی بر علیه مردم استفاده می کند.
این حکومت نابود شود ، با هر وسیله ای.

نظرات