تصاویری از صف‌ طولانی بنزین بعد از زلزله شدید در تبریز

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-earthquake/5157721.html

نظرات