تصاویری بعد از حمله انتحاری در افغانستان و مرگ دست‌کم ۱۷ نفر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تصاویری بعد از حمله انتحاری در افغانستان و مرگ دست‌کم ۱۷ نفر

نظرات