تصاویری جدید از اعتراضات ضد دولتی در عراق

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq/5116556.html

نظرات