تصاویر اولیه از انفجار و آتش سوزی در یک مرکز درمانی در شمال تهران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تصاویر اولیه از انفجار وآتش سوزی در یک مرکز درمانی در شمال تهران

نظرات