تصاویر داخل زندان پیش چشم حهانیان است

جستجو

تصاویر داخل زندان پیش چشم حهانیان است

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

رضا علیجانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین، درباره انتشار تصاویری از داخل زندان اوین و برخورد خشن و غیر انسانی با زندانیان می‌گوید که این نوری‌ست بر گوشه‌ای از تاریکی.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31426369.html