تصاویر هوایی از مکه و کعبه در موسم حج

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شیوع ویروس کرونا تمام گردهمایی‌های مذهبی و غیرمذهبی در گوشه و کنار دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. مراسم امسال حج هم مستثنی نبوده است.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/31/aerial-footage-mecca-hajj-kaaba

#Nocomment

نظرات