تظاهرات راهنمایان گردشگری در پاریس

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

راهنمایان گردشگری می‌گویند دولت در کمک‌های خود به مشاغل مختلف، آنها را فراموش کرده است.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/31/france-paris-tourist-guides-anger-over-professional-problem-coronavirus-lockdown

#Nocomment

نظرات