تعداد مبتلایان به کرونا از ۶۰ هزار نفر گذشت؛ تعداد کشته‌ها به ۱۳۶۰ نفر رسید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/corona-virus/5287003.html

نظرات