تفسیر خبر جمعه 10 امرداد – جمهوری اسلامی و ترس از آینده

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

جمهوری اسلامی و ترس از آینده

میهمانان:
خانم گیتی پورفاضل و آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۰ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

نظرات