تلگراف: حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری جانسون در نظرسنجی ها پیشتاز است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تلگراف: حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری جانسون در نظرسنجی ها پیشتاز استحدود یک ماه مانده به انتخابات سراسری بریتانیا، روزنامه بریتانیایی تلگراف می‌گوید نظرسنجی ها نشان دهنده آن است که حزب محافظه کار جلوتر از رقبایش است. به نوشته این روزنامه، هنوز حدود چهار هفته به انتخابات باقی است و نظر افکار عمومی ممکن است تغییر کند، همانطوری که در سال ۲۰۱۷ نیز در مورد ترزا می، روی داد. در حال حاضر براساس این نظرسنجی، حزب کارگر احتمالا ۴۳ درصد آرا را کسب می کند که این به نسبت نظرسنجی قبلی سه درصد افزایش را نشان می دهد. حزب رقیب، حزب کارگر تنها در این نظرسنجی ۳۰ درصد آرا را می تواند کسب کند.  انتخابات در بریتانیا قرار است ۱۲ دسامبر / ۲۱ آذر برگزار شود. رقیب اصلی حزب محافظه کار، حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین است.  

نظرات