تمرین رقص با کفش‌های سوراخ؛ جوان نیجریه‌ای در یک منطقه فقیر نشین باله تدریس می‌کند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

یک جوان اهل نیجریه که خودش رقص باله را آموخته حالا در آکادمی کوچکی که در یکی از مناطق فقیرنشین نیجریه به راه انداخته به کودکان رقص باله می‌آموزد، رقصی که به باور او ابتدا کمی لوکس و گران می‌آمد.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/07/nigerian-dancer-brings-ballet-to-poor

مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/euronewspe?sub_confirmation=1 یورونیوز به یازده زبان دیگر در دسترس شماست: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#WebDigitalStories

نظرات