تهران تهران پارس بلوار پروین به آتش کشیدن ون نیروی انتظامی در اعتراض به گرانی بنزین ، ۲۵ آبان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

متن کامل خبر
https://irankargar.com/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c/

نظرات