تهران – کودکان خردسال در داخل سطلهای بزرگ زباله بدنبال غذا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#کودک_کار
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات