تھدید رسمی این فرماندە سپاە را بە فال نیک بگیرید. این سخنان سقوط نظام را تسریع میبخشد

جستجو

تھدید رسمی این فرماندە سپاە را بە فال نیک بگیرید. این سخنان سقوط نظام را تسریع میبخشد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

https://www.youtube.com/watch?v=lFer3NrsVrw

تھدید رسمی این فرماندە سپاە را بە فال نیک بگیرید. این سخنان سقوط نظام را تسریع میبخشد فقط سردار حاجی زاده نمیداند کە این جمھوری اسلامی است کە در محاصرە پایگاھھای آمریکاست نە بالعکس! خاک آمریکا ھزاران کیلومتر دورتر است. سردار حاجی زادە نگفت تکلیف حملات گستردە موشکی اسراییل بە #سپاە در سوریە چە شد کە ھرگز نمیخواھند دربارە آن صحبت کنند.
#نظام_رفتنی_است
#ایران
تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر: https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments