جلسه‌ بایدن و اسرائیل بر سر ایران/امرم جمعه قم:مردم نباید رئیس جمهور را مشخص کنند

جستجو

جلسه‌ بایدن و اسرائیل بر سر ایران/امرم جمعه قم:مردم نباید رئیس جمهور را مشخص کنند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

جلسه‌ بایدن و اسرائیل بر سر ایران/امرم جمعه قم:مردم نباید رئیس جمهور را مشخص کنند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments