جلسه ای در کنگره آمریکا درباره «راه پیش رو در عراق»؛ گزارش شهلا آراسته

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq/5201860.html

نظرات