جو شدید امنیتی مقابل صداوسیما در شیراز دوشنبه ۲۳ دی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/5243856.html

نظرات