حشمت طبرزدی -برای جابه جایی رژیم فاسد و جایگزینی با یک ساختار دموکراتیک، وجود رهبری مقتدر الزامی است

جستجو

حشمت طبرزدی -برای جابه جایی رژیم فاسد و جایگزینی با یک ساختار دموکراتیک، وجود رهبری مقتدر الزامی است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مهندس حشمت اله طبرزدی:
برای جابه جایی رژیم فاسد حاکم و جایگزینی با یک ساختار قانونی و دموکراتیک، وجود رهبری میدانی و مقتدر الزامی است

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments