حشمت طبرزدی: به معلم ها شاد باش می گویم و خواهان حمایت قاطع از اعتصابات و اعتراضات سراسری هستم

جستجو

حشمت طبرزدی: به معلم ها شاد باش می گویم و خواهان حمایت قاطع از اعتصابات و اعتراضات سراسری هستم

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

https://www.youtube.com/watch?v=TZOKmyR9R1Y

حشمت طبرزدی: به معلم ها شاد باش می گویم و خواهان حمایت قاطع از اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران،مالباختگان،کامیونداران و سایر قیام کنندگان هستم

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments