حضور نیروها و تانک‌های اسرائیلی در بلندی‌های جولان

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

حضور نیروها و تانک‌های اسرائیلی در بلندی‌های جولان

نظرات