حمید سجادی و ورزش ایران

جستجو

حمید سجادی و ورزش ایران

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

مهدی رستم‌پور، روزنامه نگار ورزشی، نگاهی کرده به حمید سجادی، گزینه ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و رویکرد و پیشینۀ مدیریتی او.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31422829.html