خاکریز‌های دریایی متحرک در ونیز برای محافظت شهر از سیلاب…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سیستم مبتنی بر خاکریزهای متحرک موسوم به «موئیس۷۸» در واقع شبکه‌ای از جعبه‌های بزرگ مملو از آب است که از آب سر برآورده و به عنوان سدی در قبال طغیان امواج بلند عمل می‌کند.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/10/venice-a-system-of-mobile-dikes-set-up-to-protect-the-city-from-floods

#Nocomment

نظرات