خسارات زیاد سیل و بارندگی شمال هند ۲ میلیون نفر را بی‌خانمان کرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خسارات زیاد سیل و بارندگی شمال هند ۲ میلیون نفر را بی‌خانمان کرد

نظرات