خوزستان غنی اما فقیر!

جستجو

خوزستان غنی اما فقیر!

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

احمد علوی‌، کارشناس اقتصاد، در پیوند با اعتراض‌های اخیر استان خوزستان نگاهی کرده به جایگاه اقتصادی خوزستان ایران و برخورداری ساکنانش از ثروت ملی.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31363939.html