خیزش شبانه شهر “جله” عراق

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خیزش شبانه شهر “جله” عراق

⬅️ویروس انقلاب عراق به تهران سرایت خواهد کرد

تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر:
https://t.me/FreedoMessenger
https://www.instagram.com/freedommessenger67/

نظرات