خیز دوم کرونا در ایران؛ جنجال کنکور، چالش عزاداری

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
خیز دوم کرونا در ایران؛ جنجال کنکور، چالش عزاداری

در شرایطی که ظرفیت بیمارستان ها در ایران به گفته مقام های بهداشتی پر شده و کادر درمان فرسوده، دولت از تصمیمش برای برگزاری آزمون های ورودی دانشگاه یا کنکور دفاع کرده و می‌گوید بیش از یک میلیون نفر در سراسر ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بزودی در این آزمون شرکت خواهند کرد. فشار افکار عمومی و توصیه فعالان حوزه سلامت هم گوش شنوایی پیدا نکرده‌است.

نظرات