دانشمندان در یک قدمی ساختن رحم مصنوعی هستند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
دانشمندان در یک قدمی ساختن رحم مصنوعی هستند

تولد پیش از هفته سی و هفتم یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در بین نوزادان است. استفاده از دستگاه مخصوص نوزادان نارس می تواند جان آنها حفظ کند ولی ممکن است نارسایی‌های حرکت بلند مدت در آنها ایجاد کند. حالا دانشمندان در هلند می گویند آنها ده سال با آزمایش رحم مصنوعی روی انسان فاصله دارند، تکنولوژی که می تواند جان بسیاری از نوزادان نارس را نجات دهد و خطر نارسایی های حرکتی را هم کاهش دهد.

سوفیا بتی ایتس زاه گزارش می دهد.

نظرات