درخواست سناتور آمریکایی از دادستان کل آمریکا برای بررسی تخلف احتمالی توئیتر در مورد حساب خامنه‌ای

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

درخواست سناتور آمریکایی از دادستان کل آمریکا برای بررسی تخلف احتمالی توئیتر در مورد حساب خامنه‌ای

نظرات