درگیری لفظی امید نورافکن و وریا غفوری به روایت تصویر / عارف غلامی در نقش میانجی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
درگیری لفظی امید نورافکن و وریا غفوری به روایت تصویر / عارف غلامی در نقش میانجی

امید نورافکن و وریا غفوری در صحنه ای با هم درگیری لفظی پیدا کردند.

نظرات