در مانور فرودگاه مهرآباد، این سپاهی به درک واصل شد !

جستجو

در مانور فرودگاه مهرآباد، این سپاهی به درک واصل شد !

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
اخبار غیررسمی از کشته شدن مهدی یزدی از اعضای سپاه حفاظت فرودگاه در جریان تیراندازی دو روز قبل در فرودگاه مهرآباد حکایت دارد. مقامات، این تیراندازی را یک مانور داخلی توصیف کرده بودند!!!

حرومزاده

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments