در هند مار کبرای دوسَر پیدا شد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مشاهده یک مار کبرای دو سر در نزدیکی شهر میدناپور واقع در شرق هند، باورهای اساطیری ساکنان این شهر را احیا کرد. …

نظرات