دست پاچه شدن مجری از افشاگری مهمان برنامه: ایران را با این تمدن اسلامی کره شمالی کردید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

دست پاچه شدن مجری از افشاگری مهمان برنامه: ایران را با این تمدن اسلامی کره شمالی کردید

نظرات