دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست؛ تجمع مالباختاگان بورس مقابل سازمان بورس تهران

جستجو

دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست؛ تجمع مالباختاگان بورس مقابل سازمان بورس تهران

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تجمع اعتراضی غارت شدگان بورس،مقابل سازمان بورس تهران
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments