ده سال پس از فاجعه اتمی فوکوشیما ژاپن می‌گذرد اما هنوز زندگی به حال عادی برنگشته است

جستجو

ده سال پس از فاجعه اتمی فوکوشیما ژاپن می‌گذرد اما هنوز زندگی به حال عادی برنگشته است

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ده سال پس از فاجعه اتمی فوکوشیما ژاپن می‌گذرد اما هنوز زندگی به حال عادی برنگشته است

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments