رئیسی و تیم جدید ارشاد

جستجوی توفیدز

رئیسی و تیم جدید ارشاد

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد خبری، نگاهی کرده به عملکرد و مشی وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در آغاز کار.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31525065.html