ربات‌ها به نمایندگی از دانشجویان در اندونزی فارغ‌التحصیل شدند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

ربات‌هایی نیز به نمایندگی از سه نفر از دانشجویان برتر هر دانشکده نیز با تصویر آنها بالای سن رفته و مدرک خود را از دست مسئولان دانشگاه گرفتند.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/07/31/indonesia-diponegoro-university-robots-graduated-on-behalf-of-students

#Nocomment

نظرات