ربات نمونه‌گیر برای تست کرونا هم رسید

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

این بازوی خودکار از گلو نمونه‌برداری می‌کند و خطر سرایت ویروس کرونا بر اثر دخالت انسان و تماس پرسنل آزمایشگاه با افراد به حداقل می‌رسد.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2021/01/13/china-covid-19-tests-administered-by-robot

#Nocomment

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments