رسوایی دوپینگ در فدارسیون ووشو

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

بررسی ماجرای دوپینگ در فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30761562.html

نظرات