رشد انفجاری بهای مصالح ساختمانی در سایه کرونا و فقدان مدیریت

جستجو سایت

رشد انفجاری بهای مصالح ساختمانی در سایه کرونا و فقدان مدیریت

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

همزمان با ادامه بحران دامنه دار اقتصادی در ایران و تورم و گرانی افسارگسیخته، بخش ساخت و ساز و مصالح ساختمانی هم از مشکلات ناشی از این شرایط، در امان نمانده است.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31456622.html