رفتن بالای کوه برای شرکت در امتحانات دانشگاه بخاطر عدم وجود خط اینترنت در بشاگرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات