سازندگان دو واکسن فایزر و مودرنا اطمینان دادند که واکسن‌ها را سر وقت تحویل دهند

جستجو

سازندگان دو واکسن فایزر و مودرنا اطمینان دادند که واکسن‌ها را سر وقت تحویل دهند

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سازندگان دو واکسن فایزر و مودرنا اطمینان دادند که واکسن‌ها را سر وقت تحویل دهند

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments