سخنان و درد دل مادر یک دختر معلول ۱۲ ساله که سالهاست بهزیستی از دادن یک ویلچر برای او خودداری می کند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

#معلولان #ویلچر
خبرها و ویدئوهای بیشتر در لینک: http://www.irankargar.com

نظرات