سخنگوی کاخ سفید: رفتار دوگانه توییتر در قبال خامنه‌ای و پرزیدنت ترامپ منزجرکننده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سخنگوی کاخ سفید: رفتار دوگانه توییتر در قبال خامنه‌ای و پرزیدنت ترامپ منزجرکننده است

نظرات