سرنوشت مشترک و چرایی همبستگی با خوزستان

جستجو

سرنوشت مشترک و چرایی همبستگی با خوزستان

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، می‌گوید که همه اقوام و شهروندان ایرانی در مواجهه با تبعیض، فقر و بی‌عدالتی کم و بیش هم‌داستان و درگیر هستند.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31376428.html