سزای خربزه برای نپذيرفتن ولايت علی!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

هر نوع خربزه ای را نخورید .موقع خرید خربزه حتما چک کنید ومطمئن شوید که خربزه مسلمان شیعه مذهب باشد

نظرات