سفیر آمریکا در سازمان ملل: جمهوری اسلامی یک رژیم یاغی است و دستانش به خون آلوده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سفیر آمریکا در سازمان ملل: جمهوری اسلامی یک رژیم یاغی است و دستانش به خون آلوده است

نظرات