سه سال پس از آزادسازی موصل از چنگ داعش، ویرانه‌های جنگ هنوز در آن شهر باقی مانده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

سه سال پس از آزادسازی موصل از چنگ داعش، ویرانه‌های جنگ هنوز در آن شهر باقی مانده است

نظرات