شاهدی دیگر در دادگاه حمید نوری

جستجو

شاهدی دیگر در دادگاه حمید نوری

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

نصرالله مرندی، زندانی سیاسی پیشین و از شاهدان دادگاه حمید نوری از دیده‌های خود از زندان‌های دهه ۶۰ خورشیدی و نقش حمید نوری در سرکوب زندانیان آن سال‌ها می‌گوید.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31442621.html