شرکت تاکسیرانی اوبر می‌گوید همه خودروهای خود را تا سال ۲۰۴۰ برقی خواهد کرد

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

شرکت تاکسیرانی اوبر می‌گوید همه خودروهای خود را تا سال ۲۰۴۰ برقی خواهد کرد

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments